Degtinės gaminimas

degtines gamybaŠis unikalus gėrimas pirmą kartą buvo pagamintas XV a. Rusijoje Būtent tada buvo atrasta, kad spiritą ga­lima varyti iš rugių. Kitose šalyse spiritą iš rugių pradė­ta gaminti 100-200 metų vėliau ir jis buvo prastesnės kokybės. Europos degtindariai spiritą varydavo iš vy­nuogių, todėl jo nereikėjo valyti. Tuo tarpu Rusijos deg­tindariams pirmiausiai rūpėjo, kaip išvarytą spiritą kuo geriau išvalyti.

Pramoninę labai kokybiškos degtines gamybą, kuri beveik nepakitusi iki šių dienų, suorganizavo garsusis chemikas D.I.Mendelejevas. Jis išreikalavo, kad šis gėrimas būtų vadinamas „degtine“.

Degtinė – tai stiprus svaigusis gėrimas, sutaisomas spiritą kruopščiai maišant su vandeniu, tą mišinį saldi­nant ir valant aktyviąja medžio anglimi.

Degtinė gaminama varant, tačiau jos galima dary­tis ir „šaltuoju“ būdu.

Gaminant degtinę „šaltuoju“ būdu naudojamas tik minkštas (geriausiai tinka šaltinio) vanduo. Atliekant bet kurią naminės varymo procedūrą ir tolesnį jos apdirbi­mą naudotinas tik geriamasis vanduo. Telkinių vanduo ne visada tinka, todėl jį reikia valyti buityje naudoja­mais filtrais. Jeigu nėra kitos išeities, tai galite naudoti užvirintą ir staigiai ataušintą vandeni, kurį privalu „pri­sotinti“ oru. Ši procedūra atliekama taip: vandenį iš in­do į indą pilkite juos vieną virš kito laikydami 0,5-0 7 m aukštyje. Su distiliuotu vandeniu pagaminta degtinė bū­na be skonio ir nuo jos greičiau apgirstama

Naminę skiedžiant vandeniu, pirmiausia nustatoma joje esančio spirito koncentracija, tai atliekama areometru, o paskui apskaičiuojamas reikalingas vandens kie­kis. Pavyzdžiui, jeigu namine yra 70° stiprumo, tai no­rėdami pasigaminti 40° degtinės į 10l tokios naminės turite įpilti 7,761 vandens. 1I degtinės (be cukraus) turi sverti 953 g. Jeigu 1I degtinės svers 951 g, tai degtinė bus 41 ° stiprumo, o 1I degtines svers 954 g – jos stip­rumas bus 39°.

Degtinę gaminant „šaltuoju“ būdu, spiritas pilamas į vandenį (o ne priešingai!) ir tada mišinys kratant mai­šomas ne trumpiau nei 30 minučių. Maišant mišinys saldinamas cukraus sirupu, medumi, melasa arba uo­giene.

Palikti atsakymą

Please enter your comment!
Please enter your name here