Gazonai ir jų klasifikacija

0
1903
veja-gazonai

Gazonas, arba žalia veja, tai plotas su tankia augaline ve- lėnitie danga, kurią daugiausia sudaro mezofitiniai daugiamečiai varpiniai augalai. Šiai dangai išlaikyti taikoma tam tikra agro­technika. Gazonai  –  tai vienas iš svarbiausių želdynų komponen­tų. Jie užima 30 – 70% želdynų ploto ir turi svarbią sanitarinę- higieninę, architektūrinę-estetinę ir ūkinę-ekonominę reikšmę.

Pagal paskirt] gazonai skirstomi j: paprastus, pievinius, par- terinius, mauritaniškus, žydinčius, sportinius. Paprasti gazonai dažniausiai Įrengiami parkuose. Jiems nereikia daug priežiūros. Į juos panašūs pieviniai gazonai. Tai natūralios pievos, kurios už­ima dideles teritorijas parkuose, o ypač miško parkuose. Šie ga­zonai naudojami ne tik estetiniams, bet ir ūkiniams tikslams. Parteriniuose, žydinčiuose bei mauritaniškuose gazonuose, žalio­joje jų vejoje didelėmis grupėmis sodinamos daugiametės gė­lės. Šios grupės gazonai dar vadinami dekoratyviniais.

Parteriniai gazonai įrengiami aikštėse, skveruose. Jie apsėja- mi gražiausiomis žolėmis ir būna žemi, tankūs, lygūs ir sudaro vienodos spalvos žalią kilimą.

Mauritaniški gazonai  –  tai sudėtinė veja, kurią paprastai su­daro varpinės ir spalvingai žydinčios vienametės, kartais ir dau­giametės gėlės.

Specialūs gazonai įrengiami sporto aikštelėse (futbolo), hi­podromuose, aerodromuose, kapinėse ir kt.

Kiek naudingas buvo šis įrašas?

Vidutinis įvertinimas 5 / 5. Įvertinimų skaičius: 2

Įrašas dar neįvertintas.

Palikite komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia