Užuovėjinės užtvaros ir jų reikšmė

0
1103
užuovėjinės užtvaros sodui

Medžių ir krūmų 2 – 3 eilių juostos aplink sodą gali apsau­goti vaismedžius nuo žalingo vėjų poveikio. Tiek užuovėjinių už­tvarų, tiek vėtralaužų reikšmė didelė. Stiprūs vėjai, judindami jaunus vaismedžius, neleidžia jiems gerai prigyti, iškraipo juos, sunkina bičių darbą žydint sodams, ne laiku nukrečia dalį vai­sių, greičiau išdžiovina dirvą, neleidžia susikaupti sode didesniam sniego kiekiui, pablogina mikroklimatą. Tankios užuovėjinės užtva­ros ypač reikalingos iš tos sodo pusės, kurioje yra didelis, jud­rus kelias. Mašinų  išmetamosios dujos užteršia kraštinių so­do augalų vaisius.

Sandarios užuovėjinės užtvaros sudaromos iš 2 – 3 eilių ir daugiau aukštų tankiau susodintų medžių, kad jų apatinėje da­lyje būtų mažiau properšų stipriam vėjui prasibrauti. Jos so­dinamos dažniausiai nuo vyraujančių vėjų pusės. Lietuvoje tokios užtvaros ypač reikalingos Baltijos pajūrio rajonuose nuo va­karų pusės. Prapučiamos siauresnės užuovėjinės užtvaros sodi­namos ir kitose sodo pusėse.

Medžiai užuovėjinėse užtvarose sodinami 2,5 – 3,0m atstu­mais tarp eilių ir 1,5 – 2,0m atstumais eilėse. Tuomet tarpueilių dirvą galima įdirbti traktoriniais padargais, kad  medžiai sparčiau augtų, ypač kai užtvaros pasodintos vėliau. Užuovėjinės užtvaros ir vėtralaužos susilpnina vėjo jėgą 12 – 15 kartų didesniame užfu aukšti ruože. Kad užuovėjinės užtvaros mažiau stelbtų vais­medžius. sodinamos ne arčiau kaip 8 – 10m nuo jų. Tokie at­stumai reikalingi ir traktoriniams agregatams apsisukti, žinoma jei turite motobloką ar mini traktorių jums užteks ir kur kas mažiau vietos, tačiau  neverta mažinti šio tarpo vien dėl vaismedžių nustelbimo.

lazdynai

Užuovėjinėms užtvaroms parenkami tos vietovės agroklima- tinėms sąlygoms tinkami, sparčiai augantys, ilgaamžiai, aukšta­ūgiai medžiai su tankiomis šakomis. Svarbu, kad jie neturėtų tokių kenkėjų ir ligų, nuo kurių kenčia vaismedžiai. Užuovėjinei užtvarai sudaryti tinka ir krūmai.

Lietuvos sodų užuovėjinėms užtvaroms tinka karpotasis beržas, liepa, kanadinė tuopa, riešutinis lazdynas, kaukazinė slyva, totorinis klevas, pušis, eglė.

Geriausia užuovėjinės užtvaras sodinti prieš įveisiant sodą, kad  jos būtų  naudingos jaunam sodui. Vėliausiai jos sodinamos kartu su vaismedžiais. Tuomet jos galės būti naudingos jau ge­rokai ūgtelėjusiems sodo medžiams. Geriau jas sodinti rudenį  –  ilgesnis sodinimo laikotarpis. Užuovėjinėse užtvarose aukštesni medžiai sodinami eilės vidinėje, o žemesni  –  išorinėje pusėje. Trijų eilių užuovėjinės užtvaros vidurinėje eilėje geriau sodinti tokius augalus, kurie greičiau auga ir pakenčia pavėsį, sudaromą  kraštinėse eilėse pasodintų medžių ar krūmų. Dirva įdirbama ir patręšiama taip pat kaip ir vaismedžiams sodinti. Užuovėjinėse užtvarose galima sodinti iki 5 – 6 metų amžiaus sodinukus. So­dinama laikantis visiems augalams keliamų reikalavimų. Sodo kampuose užuovėjinės užtvaros nesodinamos, kad liktų tar­pai į juos įvažiuoti ir įeiti. Sodo užuovėjinių užtvarų žemę reikia nuolat purenti, nupjauti žoles, naikinti ligų pradus ir ken­kėjus.

Kiek naudingas buvo šis įrašas?

Vidutinis įvertinimas 5 / 5. Įvertinimų skaičius: 1

Įrašas dar neįvertintas.

Palikite komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia