Vaismedžių genėjimas tam tikrai jo amžiaus laikotarpiais

0
1766
medelių genėjimas

Per pirmąjį vaismedžių intensyvaus vegetatyvinio augimo  laikotarpį reikia suformuoti pasirinktos formos vainikus. Pasodintus vaismedžius anksti pavasarį reikia genėti. Vienmečiai medeliai genimi patrumpinant liemenėlį 1 metro aukštyje, šoniniai ka­mieno ūgliai pašalinami, o vainiko zonoje esantys patrumpinami iki antro pumpuro. Dvimečių obels ir kriaušės skiepų vainikė­liuose pirmiausia pašalinamas 3-jų šakučių perteklius ir konku­ruojantis viršūnę ūglis. Likę šoniniai ūgliai patrumpinami – 0,5 ilgio vienodame aukštyje, o liemens viršūnė paliekama 20- 30 cm  ilgesnė.

genejimo schema

Kitais ir vėlesniais metais aukštiniai-retašakiai vainikai for­muojami laikantis tam tikrų formavimo principų. Pirmame aukš­te auginamos 3 pagrindinės šakos tokiais atstumais, kokiais jos auga. Vėlesniais metais, išaugus liemenėlyje daugiau šakų, 50- 70 cm aukštyje nuo pirmo aukšto formuojamos dar dvi trys 15- 30 cm intervalais augančios pavienės šakos. Menkai besišakojančioms kriaušės ir obels veislėms pirmame aukšte galima formuoti iki 4 šakų, antrame – tris, trečiame – dvi ir vieną šaką. Tada suformuojamas pagerintas aukštinis vainikas. Pirmo aukšto šakų išsiskyrimo kampai turi būti apie 120°. Aukščiau formuojamos pagrindinės šakos neturi būti ties žemiau esančiomis, bet tarp jų, kad nenustelbtų. Visos šakos kasmet prireikus silpnai pa­trumpinamos pagal jų tarpusavio santykį. Trumpesnių kaip 40-50cm  ilgio pagrindinių šakų viršūninių metūglių trumpinti neverta. Jau trečiaisiais sodo augimo metais iš pagrindinių vais­medžio šakų išauga pirmos eilės šalutinės šakelės, kurių stip­riausios paliekamos vainikams formuoti. Paliekamos tiktai į šalis augančios pirmos eilės šalutinės šakutės. Pirmoji šalutinė šaka parenkama 40-60 cm nuo liemens, o kitos – 30-40 cm intervalais orientuotos į šalis. Kitos pirmos eilės šalutinės šakelės pašalinamos, nulenkiamos žemyn arba perpinamos. Pirmos eilės šalutinės šakos auginamos iki 1-1,5 m ilgio. Antros eilės šalu­tinės šakos trumpinamos paliekant 15-20 cm ilgio. Pradėjus auginti paskutinę pagrindinę šaką, vaismedžio liemeniui nelei­džiama augti aukščiau kaip iki 3,5-4 metrų. Viršūnė pašalina­ma arba palenkiama j šalį. Vyšnių ir slyvų vainikams leidžiama laisvai natūraliai formuotis. Apskritai vainikų formavimo laikotarpiu vaismedžių šakas reikia stengtis kuo mažiau trumpinti. Tada išlaikomas didesnis lapų skaičius ir vaismedžiai greičiau auga, greičiau suformuoja vainikus ir greičiau pradeda duoti didesnį derlių. Jaunų, bet jau pradėjusių derėti vaismedžių ūgliai nebetrumpinami. Sutankėjusius vainikus reikia retinti pašalinant už vainiko formos ribų išaugusias šakas ir vilkaūglius. Vaisme­džių vainikai neturi būti platesni kaip 6 metrai.

Kiek naudingas buvo šis įrašas?

Vidutinis įvertinimas 5 / 5. Įvertinimų skaičius: 2

Įrašas dar neįvertintas.

Palikite komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia