Kūčių vakaro būrimai ir prietarai – visos kūčių tradicijos

0
1434
kūčių tradicijos

Kūčių vakare vienas asmuo, kitiems nematant, sukiša j maišą kelnių ir marškinių; paskui duoda kitiems traukti. Ištraukęs kelnes – ištekės (ves), marškinius – mažo susilauks.

Paimamos trys kepurės. Po viena pakišamas rožančius, po antra – žiedas, po trečia – truputis žemės. Priėjusi mergina verčia kepurę. Jei atverčia žiedą – ištekės, rožančių – liks davatka, žemę – mirs.
Kūčios vakarą mergos neša pirkion malkų, atnešusios skaito pagalius. Jei išeina porinis skaičius, reiškia tais metais ištekės, jei neporinis – dar netekės.

Merginos, išėjusios į kiemą, apkabina rankomis tvoros stulpa ir skaito lentas: našlys, baslys, našlys ir t.t. Jei baigia basliu (red. bernu), reiškia tais metais ištekės.

Kūčios vakarą mergos skaito tuinus (red. kuolas) tvoroje. Jei porinis skaičius skaitomoje tvoroje, tais metais merga ištekės.

Kūčios vakarą mergaitės, išėjusios į kiemą, klausosi, iš kur šunys los. Iš tos šalies piršliai atvažiuosią; jei visai neloja, nelauk piršlių visus metus.

Per kūčias reikia traukti iš po staldengtės šieną; kas ilgą ištraukia, tas ilgai gyvens, kas trumpą, tas neilgai.

Kūčių vakarą reikia paimti šliūbinį žiedą, duonos trupinį, anglį ir kreidos. Visa padėti ant aslos ir, atnešus vištą, paleisti prie jų: jei višta snapu suduos žiedan – bus vestuvės, jei duonon – geri metai, anglin – blogi, kreidon – mirtis.

Kūčių vakarą mergaitės traukia šieną nuo stalo (iš po staltiesės); jei poromis ištraukia, apsives šiais metais, jei ne poromis – neapsives.

Kūčių vakarą, einant gultų, reikia po pagalviu pasidėti veidrodį; tuomet, pirmą miegą numigus, ką sapnuosi, tas išsipildys.

Kūčių dienoje, iššlavus aslą, sąšlavas reikalinga išnešti po obelimi. Bus toji obelis vaisinga, ir obuoliai nekirmys.

Sėdėdami už stalo, iš po staltiesės traukia šieno šiaudą. Jeigu šiaudas ilgas – merginos būsimasis ar bernioko būsimoji bus aukšto ūgio, o jei trumpas – tai mažo. Taip dar buria ir gyvenimo ilgį. Trumpą šiaudą ištraukęs sako: „Mano trumpas gyvenimas.“

Jei kūčių dieną ant stogo pakraščio laikosi daug sniego, tai ateinančiais metais bus daug baravykų.
Jei kūčias pavalgęs atsiraugai, tai dar ir kitais metais kūčias valgysi.

Jeigu mergina nori žinoti už kokio vyro ištekės, turi kūčios vakarą nueiti tvartan, kur stovi bulius, jautis ir karvė, jei tamsoje apčiuopsi bulių, tai ištekėsi už vaikino, jei jautį – tai už našlio, jei karvę – tai amžinai senmerge liks.

Jeigu mergina nori pamatyti vaikiną už kurio ji ištekės, tai turi kūčios naktį vidurnaktį nuoga iššluoti kambarį, sąšlavas nuoga išnešti, tai pamatys savo vaikiną, už kurio ji ištekės.

Jeigu nori, kad neskaudėtų nugaros, turi kočioję, kol nebaigsi valgyti, nepadėti šaukšto.

Jei kūčias valgant nėra šešėlio ant sienos, tai tas žmogus mirs tais metais.

Jeigu mergina nori žinoti, ar turtingas bus jos vaikinas, turi kūčios vakarą nueiti pirtin, kada visi nusiprausę, ir išbarstyti smėliu grindis. Pirmą Kalėdų dieną turi nueiti pažiūrėti: jeigu vaikščiota su batais apsiavusio, tai ištekės už turtingo, o jei su vyžais- už neturtingo.

Jeigu vaikinas nori pamatyti merginą, su kuria turės apsivesti, reikia, kūčios naktį, apie 12 valandą, pasiimti su savimi veidrodį, dvi žvakes ir naują rankšluostį ir eiti pirtin. Pirtyje reikia pastatyti žvakes ir veidrodį, o pačiam sėsti krėslan, pasiimti į abi rankas rankšluostį ir kalbėti šiuos žodžius:
Ateik mano numylėta,
Tu esi viena ant svieto,
Noriu tave regėti,
Su tavimi meiliai kalbėti.

Tada veidrodis pradės rasoti, bet jį vis reikia su rankšluoščiu šluostyti ir kalbėti aukščiau minėtus žodžius, tai po penkiolikos minučių pamatys savo merginą. Jei stovės iš dešinio šono, tai apsives su ta mergina, jei iš kairiojo šono, tai mirs nevedęs.

Jeigu nori, kad vasarą kiaulės nesirgtų, reikia kočioję ištisą dieną neduoti ėsti.

Jeigu nori žinoti, ar ateinančiais metais gerai klosis, reikia kočioję po vakarienės eiti po svetimais langais klausytis. Jei išgirsi pasakant žodį „eik“, tai gerai klosis, o jei žodį „sėsk“ – tai blogai.

Jeigu nori miške nepaklysti, turi kočioję kuria puse atėjai prie stalo, ta pačia ir grįžti. Jei nori būti laimingas, turi kočioję niekam nieko neskolinti.

Valgant kūčias, reikia visokių valgių po truputį sudėti ant lėkštelės ir paskui tris syk apnešti apie triobesius, bus visur skalsa valgyme, augime, gyvuliuose, javuose ir soduose, – visur visko bus užtektinai.

Kiek naudingas buvo šis įrašas?

Vidutinis įvertinimas 4 / 5. Įvertinimų skaičius: 5

Įrašas dar neįvertintas.

Palikite komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia